Migrationsverket blir restriktivare mot spårbyte 瑞典移民局对轨道变更的限制越来越严格

Det finns en regel om att den som vill ha uppehållstillstånd i Sverige måste söka och beviljas ett sådant före han eller hon får uppehållstillstånd. Det finns flera undantag från den regeln. Alltså att man ändå kan beviljas uppehållstillstånd, även om man befinner sig i Sverige.
有一个原则性的规则是,如果他/她希望住在瑞典必须要申请,并且获得移民局授予的居留许可证,才能进入瑞典。在这个原则之下有几个分不同的规则,这是关于申请人已经被授权居留证,并且人已经住在瑞典规则。
Undantag gäller exempelvis studenter som vill börja jobba i Sverige, om de har klarat sina studer. Det gäller också den som vill förlänga sitt arbetstillstånd eller tillstånd som egen företagare, eller den som är nära familj till någon som får uppehållstillstånd.
这个原则性的例外包括以下几个方面。例如,学生希望开始在瑞典工作,如果学生完成自己的学分,在递交工作签证以后,可以停留在瑞典等待下签。又例如,工作签证的续签的申请,或者自雇签证续签的申请,或者家庭成员的续签申请,都可以停留在瑞典等待下签。
Fram till nu har migrationsverket också godtagit så kallade ”spårbyten”. Det vill säga att den som har ett giltigt uppehållstillstånd i Sverige får stanna kvar i landet medan migrationsverket prövar det nya tillståndet, även om det rör en annan sak än det ursprungliga tillståndet. Exempelvis har den som fått ett jobb i sverige, och ett arbetstillstånd, kunna ansöka om uppehållstillstånd för att starta ett eget företag. Likas så har den som haft arbetstillstånd men sedan gift sig i sverige kunnat stanna kvar medan han eller hon väntar på beslut om uppehållstillstånd för anknytning.
到目前为止移民局开始处理了所谓的 ” 轨道变更” 的申请案件。这就是说你已经有一个有效的居留许可证并停留在瑞典,这时候你申请另一个其他的居留许可证,即便你的原来的签证还在有效期,那么移民局会要求你离境瑞典,等待下签。例如,你有一个工作签证,然后你递交申请自雇签证以便能停留在瑞典。又例如,你已经有工作签证然后你和某人结婚并申请家庭团聚签证以便能停留在瑞典。
Det finns nu indikationer på att migrationsverket håller på att ta bort dessa möjligheter till spårbyte, om det inte direkt i lagen står att det är tillåtet. Om det blir praxis att spårbyte bara får genomföras i särskilda fall kommer många som redan ansökt om uppehållstillstånd att riskera att nekas och inte få stanna i Sverige.
现在有迹象表明移民局正在取消这些改变轨道的机会,除非法律中直接规定允许这样做。 如果这种改变轨道做法只能在特殊情况下进行,也就是说有很严格的要求,那么已经申请改变居留许可的许多人将面临被拒绝且无法留在瑞典的风险。
Hao Konsult AB vill råda sina kunder att inte byta spår utan att först kontrollera vilka byten som är tillåtna i lagen. Det kommer antagligen rättsfall som kommer att klargöra vad som gäller. Men det tar tid innan frågan prövas. Så fram till att vi bättre vet vad som gäller är det bättre att var försiktig. Hao Konsult AB återkommer med mer information så snart vi vet något.
好咨询公司建议我们的客户不要轻易地改变原本的居留轨道,如果非要改变的话,首先要根据规则检查你是否满足改变的条件。我们预计这些规则和条件将来会建立一个法律来规范。但是需要时间来试行,所以,在我们了解得更多之前,最好小心一点。好咨询公司将会回馈更多的信息给我们的客户。