Hao Konsult AB är ett bolag som hjälper andra företag och privatpersoner med etableringar och organisation. Bolaget är specialiserat på stöd till utländska företag och utländska privatpersoner som önskar etablera sig och sin verksamhet i Sverige.

Hao Konsult AB har som ambition att hjälpa till i hela processer, från tanke och etablering fram till att verksamheten fungerar. Vi stöttar och hjälper i alla skeden under etableringsfasen. Inriktningen är främst på mindre företag och privatpersoner. Vi kan hjälpa till direkt på flera språk så som mandarin, kantones, engelska eller svenska.

Hao Konsult kan hjälpa till att starta bolag, skriva avtal med intressenter och fackföreningar, ordna kontakter med myndigheter och ekonomiska rådgivare, söka efter anställda, ansöka om arbetstillstånd eller familjeanknytning och mycket mer. Hao Konsult kan vara behjälplig under alla delar av etableringen och ser till att allt blir rätt och riktigt.