Nyheter

Vad kommer Sveriges nya regering att göra med arbetskraftsinvandringen de närmaste fyra åren? 未来的四年新的瑞典政府将会对工作移民做些什么?

Nu är det klart att det blir en ny regering i Sverige. Den består av socialdemokraterna och miljöpartiet. Centerpartiet och Liberalerna kommer att ge dem sitt stöd. Partierna har kommit överens på 73 olika punkter. Några av dem rör utlänningar och deras rättigheter 现在瑞典的新政府组成了。 它是由社会民主党和环境党组成。中央党和自由党将支持新的政府。政党们达成了73条不同的协议。其中有几条是涉及移民和和移民权利的协议。 Det förslag som Socialdemokraterna gav om stopp för uppehållstillstånd för … Fortsätt läsa Vad kommer Sveriges nya regering att göra med arbetskraftsinvandringen de närmaste fyra åren? 未来的四年新的瑞典政府将会对工作移民做些什么?

Migrationsverket blir restriktivare mot spårbyte 瑞典移民局对轨道变更的限制越来越严格

Det finns en regel om att den som vill ha uppehållstillstånd i Sverige måste söka och beviljas ett sådant före han eller hon får uppehållstillstånd. Det finns flera undantag från den regeln. Alltså att man ändå kan beviljas uppehållstillstånd, även om man befinner sig i Sverige. 有一个原则性的规则是,如果他/她希望住在瑞典必须要申请,并且获得移民局授予的居留许可证,才能进入瑞典。在这个原则之下有几个分不同的规则,这是关于申请人已经被授权居留证,并且人已经住在瑞典规则。 Undantag gäller exempelvis studenter som vill börja jobba … Fortsätt läsa Migrationsverket blir restriktivare mot spårbyte 瑞典移民局对轨道变更的限制越来越严格

Kompetensutvisningarna fortsätter

Nu i augusti 2018 uppmärksammas utvisningen av ABB-ingenjören Ali Omumi. Hans tidigare arbetsgivare hade gjort ett administrativt fel. Och även om Ali för länge sedan bytt arbetsgivare så menade Migrationsverket att förutsättningarna inte varit uppfyllda för att han skulle beviljas förlängt arbetstillstånd. Migrationsdomstolen ändrade inte beslutet och han utvisades. Det är besynnerligt att inte lagen … Fortsätt läsa Kompetensutvisningarna fortsätter

雇主声明的新规则

许多有超过15名员工的雇主现在必须认真地报税和支付税款给税务局。每个员工每个月都要报税。这个规则是针对餐饮行业,建筑行业,洗衣店或理发店等行业。这被称为雇主在个人层面的声明。 Nya regler för arbetsgivardeklaration Många arbetsgivare med fler än 15 anställda måste nu redovisa utbetalningar och skatteavdrag noga. Det ska göras för varje person och varje månad. Och det gäller branscher som restaurang, bygg, tvätteri eller frisör. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lamnaarbetsgivardeklaration/arbetsgivardeklarationpaindividniva.4.41f1c61d16193087d7fcaeb.html

关于员工台账的新闻

员工台帐是一个关于员工工作记录的台帐,是一个在活跃的工作场所或者工作室都应该建立的 员工签到本。这个工作人员台帐有它的特殊性,就是每天都应该更新。 一些经营活动必须有员工台帐。这些经营活动的行业是,建筑行业,餐饮行业,理发行业,洗 衣行业。从2018年7月1日起,这个员工台帐的规则也适用于机动车辆服务行业,身体按摩-美 容服务行业,食品批发和烟草批发行业。 从2018年7月1日起,对于某些公司的老板及其家庭也有新的规则,在所有的工作场所将建立员 工台帐,即便是老板的家属,没有获得工资的也要注册。还有,如果一个工作室里有不同的经 验活动,那么每个经营活动都必须建立员工台帐,如果这些行业要求有员工台帐的话。 http://www.skatteverket.se/personalliggare Nyheter om personalliggare En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på arbetsplatsen eller i lokalen. Varje dag ska den uppdateras och det finns särskilda regler för hur den ska användas. Vissa verksamheter måste ha personalliggare. Det gäller Bygg-, restaurang-, frisör- och tvätteri- branschen. … Fortsätt läsa 关于员工台账的新闻

移民法院更改关于居留和工作许可的决定

Haokonsult  AB就一个关于居留和工作许可证的案件上诉到移民局法庭。移民局拒签的理由是当事人刚来瑞典工作时没有保险。这事的缘由是当事人刚来到瑞典时,需要时间去办理人口号,有了人口号才能购买保险。移民局新的法律条款有说明,移民局在做结案的时候,应该做一个整体条件的考察和衡量。移民局法庭判决移民局不能拒绝当事人的申请。 移民局法庭现在勒令移民局对当事人的申请重新做出正确的结案。当事人已经在瑞典工作超出了4年,他将获得永居居留。 Hao Konsult AB祝贺这位当事人及其雇主,并将移民法院的裁决视为在工作和居留许可中公正判决的重要胜利。

Migrationsdomstolen ändrar beslut om uppehålls- och arbetstillstånd

Hao Konsult har drivit ett ärende som gäller en person som enligt Migrationsverket skulle utvisas. Mannen hade inte haft försäkringar från det att han började arbeta i Sverige. Detta eftersom han behövde ett svenskt personnummer för att kunna teckna försäkringarna. Men arbetsgivaren hade gjort allt de kunde för att så snabbt som möjligt ordna med … Fortsätt läsa Migrationsdomstolen ändrar beslut om uppehålls- och arbetstillstånd

移民局关于工作续签许可证的法律解释

移民局现在对工作签证有了新的法律解释(编号SR07/2018).这是关于如何判断一个工作续签许可证的申请是否可以通过或者被拒的法律解释。下面我们来做个简短的说明。 这个法律的解释是有正面和反面。如果你满足下面的条件,那么你的申请就可以通过,反之,就会被拒签。。 移民局在对某一案件评估时,会做一个全面的考量,也就是说不会是一个月,而是所有的月份。移民局会评估申请者的工作条件是否达到集体合同的条件,或者实际上的行业标准。 如果因为用人单位行政管理上出现的错误造成申请者没有满足到集体合同的要求,或者没有满足行业标准的。在移民局指出缺陷之前,及时纠正的。申请者依然可以拿到续签。 申请者必须有足够供应自己生活的经济能力。如果在某个短的时期,申请者没有到达能供应自己生活的经济能力。用人单位及时帮助申请者补足这个经济差额的。移民局仍然授予工作许可证。 雇主虽然没有对微小缺陷进行补偿。但是移民局在考量整个案件的过程中,如果用人单位给予申请者的条件不低于集体合同条款的情况下。仍然可以授予工作许可证。 我们可以这么说,工作续签许可证的审查没有之前那么的严格。微小的错误不会导致拒绝,如果在移民局做出反应之前纠正的话。但是,长时间的工资处于集体合同条件之下,或者长时间的缺少保险,则不会获得续签。然而这个长时间到达是几个月呢?移民局在这个法律解释中没有提及。 https://www.migrationsverket.se/download/18.4cb46070161462db113c19/1520324751318/SR0718.pdf

Rättslig kommentar av Migrationsverket

Migrationsverket har nu kommit med en rättslig kommentar (SR 07/2018). I den beskriver de hur de kommer att bedöma anställningsvillkor vid förlängning av ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd. Kort sammanfattat kan man säga följande: • Prövningen gäller både framåt och bakåt. Alltså om villkoren kommer att uppfyllas och om villkoren hela tiden varit uppfyllda. • … Fortsätt läsa Rättslig kommentar av Migrationsverket