Kompetensutvisningarna fortsätter

Nu i augusti 2018 uppmärksammas utvisningen av ABB-ingenjören Ali Omumi. Hans tidigare arbetsgivare hade gjort ett administrativt fel. Och även om Ali för länge sedan bytt arbetsgivare så menade Migrationsverket att förutsättningarna inte varit uppfyllda för att han skulle beviljas förlängt arbetstillstånd. Migrationsdomstolen ändrade inte beslutet och han utvisades.

Det är besynnerligt att inte lagen ändrats. Frågan var uppe i riksdagen i juni 2018 (Skriftlig svar på fråga till Statsrådet Heléne Fritzon 2017/18:1357). Migrationsministern fick då frågan vad hon tänkte göra? Hon svarade att de hade gett en utredare i uppdrag att utreda saken (DS 2017:64). Små misstag skulle inte längre leda till utvisning. Men efter två domar i Migrationsöverdomstolen i december 2017 valde regeringen ändå att avvakta med ändring av lagen (MIG 2017:25, MIG 2017:24). Domarna pekade på att Migrationsverket ska göra en helhetsbedömning av om villkoren för arbetstillstånd varit uppfyllda. Alltså inte bara titta på om någon enstaka eller kortare perioder avvikit.

Trots det vägledande avgörandet fortsätter nu kompetensutvisningarna. Även Hao Konsult har drivit ett ärende där en arbetstagare nekades förlängt arbetstillstånd för att hon under en period haft några kronor för låg timlön. I det fallet har inte Migrationsdomstolen gjort någon bedömning om det vid en helhetsbedömning ändå kan anses att kraven för arbetstillstånd varit uppfyllda. Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen är sökt.

Migrationsverket och domstolarna tillämpar alltså inte helt den praxis som Statsrådet hänvisar till, att det ska göras en helhetsbedömning. Och eftersom det finns en politisk majoritet i riksdagen för en lagändring måste regeringen genast lägga fram ett förslag till lagändring. Utredningen är redan genomförd. Nu saknas bara riksdagens beslut. Det är en helt orimlig tillämpning av lagen och det slår hårt mot många arbetsgivare att mista viktiga personer.