Migrationsdomstolen ändrar beslut om uppehålls- och arbetstillstånd

Hao Konsult har drivit ett ärende som gäller en person som enligt Migrationsverket skulle utvisas. Mannen hade inte haft försäkringar från det att han började arbeta i Sverige. Detta eftersom han behövde ett svenskt personnummer för att kunna teckna försäkringarna. Men arbetsgivaren hade gjort allt de kunde för att så snabbt som möjligt ordna med försäkringarna. Och med de nya reglerna, att det ska göras en helhetsbedömning av villkoren för den tidigare tillståndsperioden, så ansåg migrationsdomstolen att det inte gick att avslå mannens ansökan.

Målet är nu återförvisat till Migrationsverket för ett nytt och riktigt beslut. Och eftersom mannen varit i Sverige med arbetstillstånd mer än fyra år så ska han erhålla ett permanent uppehållstillstånd.

Hao Konsult gratulerar mannen och hans arbetsgivare och ser migrationsdomstolens avgörande som en viktig seger för rättvisa bedömningar vid arbets- och uppehållstillstånd.