Nyheter

Fakta om arbetstillstånd i Sverige

Under år 2017 beviljades ca 15 000 arbetstillstånd till medborgare utanför EU. 4000 jobbade inom IT-sektorn och 3000 plockade bär. Men det var också 1000 civilingenjörer och nästan lika många kockar. Därtill över 500 som jobbade med snabbmat. Nästan lika många arbetade med städning och ungefär lika många ingenjörer. De som jobbar i Sverige kommer i … Fortsätt läsa Fakta om arbetstillstånd i Sverige

Måste ta semester för att få förlängt arbetstillstånd

Det har kommit en viktig dom från Migrationsdomstolen i Malmö gällande en man som inte tagit ut någon semester under 2016. Mannen ska också i efterhand kompenseras med semesterlön gällande åren 2014 och 2015. Migrationsverket avslog hans förlängningsansökan med motiveringen att han inte uppfyllt semesterlagens regler och att semesterersättning måste redovisas tydligare. Mannen överklagade beslutet … Fortsätt läsa Måste ta semester för att få förlängt arbetstillstånd

关于撤销工作许可证的法律变更

Lagen ändras när det gäller återkallelse av arbetstillstånd Migrationsverket har tidigare sagt nej till förlängning av arbetstillstånd om arbetsgivaren har gjort något fel. Men den nya lagen säger att små fel kan tolereras. Arbetsgivaren ska ha rättat felet innan migrationsverket påpekar det. Migrationsverket säger nu att exempel på detta kan vara att: ·         arbetsgivaren felaktigt … Fortsätt läsa 关于撤销工作许可证的法律变更

Lagändring – återkallade arbetstillstånd

Som vi tidigare skrivit har regeringen lagt ett förslag om att arbetskraftsinvandrare inte ska utvisas om arbetsgivaren har gjort små fel och att arbetsgivaren har rättat till felen. Felen ska rättas till ”självmant” utan att migrationsverket har behövt vidtagit några åtgärder. Denna ändring kommer att träda i kraft den 1 december 2017. Det är då … Fortsätt läsa Lagändring – återkallade arbetstillstånd

谁是实益拥有人? Vem är verklig huvudman?

什么是实益拥有人? 所有公司必须向公司注册局报告谁拥有公司或以其他方式控制公司。 在2018年2月1号 以前注册的是免费的。2018年2月1号以后注册的,公司注册局将会收费每个公司250瑞 典克朗。 “真正的实益拥有人”是拥有或控制公司的人员。 公司注册局将会记录这些人员,以 便银行和警方打击洗钱和资助恐怖主义。 公司必须通过电子服务报告“真正的实益拥有人”。 每个公司将通过公司注册局的网络 “bolagsverket.se”报告谁是”真正的实益拥有人”。有能力的代表使用他的电子身份登录 电子服务。如果您没有电脑,平板电脑或智能手机,如果您也没有电子身份证。 那么 您可以给别人一个委托书来帮您注册。 只有当您无法获得瑞典电子身份证或无法访问 互联网时,才有机会获得电子注册豁免。 如果您有语言方面的问题,您的公司需要我们公司的帮助,请联系我们。我们愿意成 为您的委托人来替您完成注册。 Vad är en verklig huvudman? Alla företag måste anmäla vilka som är ägare eller som på annat vis kontrollerar företaget. Detta är gratis till den 1 februari 2018. Därefter kostar det 250 kronor. En ”verklig huvudman” är … Fortsätt läsa 谁是实益拥有人? Vem är verklig huvudman?