Måste ta semester för att få förlängt arbetstillstånd

Det har kommit en viktig dom från Migrationsdomstolen i Malmö gällande en man som inte tagit ut någon semester under 2016. Mannen ska också i efterhand kompenseras med semesterlön gällande åren 2014 och 2015. Migrationsverket avslog hans förlängningsansökan med motiveringen att han inte uppfyllt semesterlagens regler och att semesterersättning måste redovisas tydligare. Mannen överklagade beslutet till Migrationsdomstolen.

Migrationsdomstolen granska de senaste två åren (den senare ansökningsperioden) och konstaterade samma sak som Migrationsverket, att mannen inte erhållit semesterlön 2014-2015 och att han inte tagit ut någon semester under 2016. Därför avslog också Migrationsdomstolen överklagandet.

Mannen överklagade då till Migrationsöverdomstolen. Men domstolen gav inget prövningstillstånd, det vill säga tog inte upp frågan för avgörande. Därmed gäller Migrationsverkets beslut att utvisa mannen.

Mål i Migrationsdomstolen: UM 2319-17 och mål i Migrationsöverdomstolen: UM 12680-17

为了获得工作续签/永居必须度假

马尔默的移民局法庭做出了一个重要的判决。这是一个由于没有度假而被拒绝续签申请的案件,这个男人从2016年以前没有拿过任何度假。这个男人在移民局的结案下来后补充过2014年和2015年的度假工资。移民局拒签的理由是他没有遵守瑞典的度假法律,和他没有在早些时候拿度假工资。这个男人上诉移民局的这个结案到移民局法庭。

移民局法庭经过调查发现这个男人最后的2年(申请者的最近一个申请期限)没有休假是确定的。这个男人到了2016年都没有拿2014年和2015年的任何度假,所以移民局法庭判决移民局胜。

这个男人接着上诉到移民局最高法院。但是移民局最高法庭没有受理他的案件,也没有对移民局法庭的判决做出任何反应。这就意味着者个男人被移民局驱除。

这个案件在移民局法庭的编号是UM-2319, 在最高法庭的编号是UM12680-17