Lagändring – återkallade arbetstillstånd

Som vi tidigare skrivit har regeringen lagt ett förslag om att arbetskraftsinvandrare inte ska utvisas om arbetsgivaren har gjort små fel och att arbetsgivaren har rättat till felen. Felen ska rättas till ”självmant” utan att migrationsverket har behövt vidtagit några åtgärder. Denna ändring kommer att träda i kraft den 1 december 2017. Det är då viktigt att arbetsgivaren har rättat till misstaget innan migrationsverket påtalat felet, exempelvis betalat ut rätt lön eller rättat felaktiga löneavier. 

Dessutom finns ett annat förslag från socialförsäkringsutskottet till regeringen. Att de ska lägga ett förslag som innebär att arbetstagaren inte ska utvisas om det begåtts mindre fel, även om felen upptäcks efter att tillståndstiden löpt ut eller om migrationsverket uppmärksammat det. Det föreslås att den ändringen ska träda i kraft 1 juli 2018.

Skillnaden mellan förslagen är alltså att i det förslag som börja gälla 1 december 2017, så ska felet rättas innan migrationsverket reagerat på det. Hao Konsult uppmanar därför dig som skickat in ansökan om förlängning av arbetstillståndet att noga kontrollera din ansökan igen. Om du hittar något mindre misstag ska det genast rättas till. Det ska göras innan migrationsverket reagerat på felet.

关于撤销居住许可的法律改变

早些时候,好咨询公司(HaokonsultAB)曾经介绍瑞典政府(Regeringen)提出议案,如果用人单位犯了小错误,用人单位已经纠正了这个错误,就不会驱逐劳工移民。在移民局没有采取任何措施之前,如果用人单位自己纠正错误的,劳工将不会被驱逐。这一法律在2017121起号生效。因此,重要的是,在移民机构报告错误之前,雇主已经纠正了错误,例如支付了正确的工资或纠正了错误的工资。

目前,瑞典政府也收到一个从(socialförsäkringsutskottet )立法委员会反馈回来的议案,如果犯了小错误不应该被驱逐,即使在许可证期限到期之后发现错误,或者移民机构已经注意到了这些错误。这个议案的生效时间将可能在2018年71号。

瑞典政府和立法委员会的议案区别在于生效的时间点(2017-12-01 eller 2018-07-01),另一个区别点是,在移民机构做出反应之前纠正错误还是之后才纠正错误。好咨询公司(HaokonsultAB)提醒大家注意,在您递交您的续签申请之前,一定要再一次认真地检查,如果发现任何小的错误,请立即纠正,一定要在移民机构做出反应之前完成您的纠正。

http://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2017/nov/9/det-bor-bli-mojligt-att-lata-bli-att-aterkalla-uppehallstillstand/