Många nekas förlängt arbetstillstånd

Många kontaktar oss om nekat arbetstillstånd vid förlängning. Migrationsverket gör sedan 2015 en hård bedömning på hela perioden sedan arbetet påbörjades i Sverige. Även mindre fel i början av perioden kan leda till att arbetstillstånd nu, flera år senare inte blir förlängt, och att den sökande måste lämna landet.
Regeringen har uppmärksammat problemet och tycker inte tillämpningen är rimlig. Mindre fel måste kunna korrigeras i efterhand. Därför föreslås nu en ändring av lagen från och med den 1 december 2017. Men fram till dess gäller de hårdare reglerna och många med arbetstillstånd kan tvingas lämna landet på grund av mindre misstag från arbetsgivarens sida, även om dessa misstag ligger mer än fyra år bakåt i tiden.

近期许多人的续签申请/永居申请受到移民局的拒签。自2015年以来,瑞典移民局对工作签证的申请做出了有史以来最严厉的审查,在这期间如果申请者或者雇主出现微小的失误也会导致续签/永居被拒签,不得不离开工作几年的瑞典。

瑞典政府注意到这个问题,同时也认为是不合理的,并且做出了调整。新的法律规定,从2017年12月1日起,如果是由于雇主的微小失误造成的拒签,即便在4年以后发现的,申请者也不用离开瑞典,及时更正/调整就可以获得续签或者永居。

Regeringen – Migrationsverket får möjlighet att ändra beslut om indraget arbetstillstånd om brister självmant har rättats till